meest recente aanpassing: 28-10-2011


Rentmeesterskantoor van Soest bv
huur- en pachtzaken onroerende goederen
beheer, administratie en advies

Recente Publicaties

Nieuwsbrief Kempen-BroekBrochure NVR


Welkom bij Peter van Soest • beëdigd Rentmeester NVR

Wat is een Rentmeester NVR? Een gebiedsregisseur met visie!

De rentmeester is uw vastgoedspecialist in het landelijk gebied en in het overgangsgebied tussen het platteland en de stad.
Hij treedt op en vertegenwoordigt u bij alle vraagstukken over onroerend goed. Zoals bijvoorbeeld bij functieverandering, taxaties, onteigening of planschades.
Onderhandelings-, organisatie- en coördinatievaardigheden maken van de rentmeester een all-in gebiedsregisseur.
De rentmeester combineert zijn inzet voor uw belangen met een kritische blik. Hij plaatst het einddoel in een breed kader, legt verbindingen tussen mensen en belangen, maar ook tussen verleden, heden en toekomst.
Kortom: de rentmeester kijkt vooruit en streeft naar een eindresultaat waarbij de kwaliteit van het buitengebied en de relatie tussen alle betrokken mensen en organisaties zo optimaal mogelijk is.

Copyright 2011 Rentmeesterskantoor Van Soest BV