meest recente aanpassing: 28-10-2011


Rentmeesterskantoor van Soest bv
huur- en pachtzaken onroerende goederen
beheer, administratie en advies

Actueel

Klik hier om de nieuwsbrief "Nieuwe kansen voor Kempen~Broek" van ARK Natuurontwikkeling te downloaden

Recent uitgevoerde en onderhanden Projecten

Klimaatbufferproject Kempen~Broek

Het GrensPark Kempen~Broek meet 25 bij 12 km van Maarheeze tot Maaseik. Hier is ARK Natuurontwikkeling trekker van een bijzonder project. ARK en partners verbinden losse natuurgebieden met elkaar om water beter vast te houden, de natuur een handje te helpen en een recreatiegebied van formaat te realiseren.
In het klimaatbufferproject GrensPark Kempen~Broek werkt ARK samen met Habitura en Rentmeester van Soest.

Pöalke Houwe - Ecologische Hoofd Structuur Vaals / Gulpen-Wittem

Evenals in Kempen~Broek combineren we in Zuid-Limburg natuurontwikkeling met versterking van de landbouw met verbetering van de waterhuishouding en de toegankelijkheid.

Copyright 2011 Rentmeesterskantoor Van Soest BV