meest recente aanpassing: 28-10-2011


Rentmeesterskantoor van Soest bv
huur- en pachtzaken onroerende goederen
beheer, administratie en advies

Algemene informatie over het rentmeesterschap is opgenomen in de brochure van de NVR, die u hier kunt downloaden


Onze dienstverlening

Tegenwoordig komen er steeds vaker en sneller wijzigingen voor in de regelgeving en consequenties rondom claims die vanuit allerlei hoeken worden gelegd op agrarische- en cultuurgronden. Vanwege de toenemende complexiteit blijkt gedegen advies steeds vaker noodzakelijk.
Wij hebben de expertise in huis en zijn u graag van dienst als dergelijke omstandigheden zich in uw omgeving voordoen.
Tot onze werkzaamheden behoren onder andere afwikkeling van en bemiddeling en/of advisering bij:

* Beheer van grond en/of gebouwen
* Taxaties agrarisch vastgoed en cultuurgronden
* Grondzaken en grondverwerving / aankoopbegeleiding
* Ruilverkaveling
* (Erf)pacht
* Planschade
* Onteigening

Copyright 2011 Rentmeesterskantoor Van Soest BV